பற்களைக் காத்தேன்; இருதயத்தைக் காத்தேனே!

  • ‘உடலை வளர்த்தேன்; உயிர் வளர்த்தேனே’ என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அது என்ன ‘பற்களைக் காத்தேன்; இருதயத்தைக் காத்தேனே!’ என யோசிக்கிறீர்களா?
  • பற்களுக்கும் இருதய நலனுக்கும் தொடர்பு உள்ளது என்கிறது மருத்துவ ஆய்வு.
  • பொதுவாக, இருதயம் தொடர்பான நோய்களுக்கு பாக்டீரியாக்கள் காரணம் என்பதால், பற்களில் பாக்டீரியாக்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
  • அவ்வாறு, பற்களிலும் ஈறுகளிலும் பாக்டீரியா அண்டாதவாறு, தூய்மையாகப் பராமரித்தால், இருதயம் சார்ந்த நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு என்று மருத்துவ ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.
  • எனவே, பற்களைக் காப்போம்; இருதயத்தைக் காப்பதற்கு!

About abubucker4600

Gentleman, so passionate with great vigor of optimism, soaked with love and compassion for the living beings, whatsoever, as created by Almighty GOD, who is merciful and benevolent as well as the benefactor to the fullest degree...
This entry was posted in Health and wellness. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s